Om Dansk Selskab for Komplementær medicin

Brobygning, nysgerrighed og vidensdeling

 


Brobygning

Vores sundhedsvæsen er optimalt gearet til akutte tilstande og er fokuseret på symptomatisk behandling.

Komplementær behandling er ofte baseret på en holistisk forståelse af sundhed og det lever sit eget liv. Ikke desto mindre søger mange mennesker anden behandling end den de kan få i sundhedsvæsnet.

I Danmark er der ingen interaktion mellem vores sundhedsvæsen og komplementær behandling. Dansk Selskab for Komplementær Medicin ønsker at facilitere denne interaktion - at bygge bro.

Det gør vi bl.a. ved at være nysgerrige og åbne over for komplementær behandling, innovation en helhedsforståelse af sundhed. Vi vil invitere til oplæg og debat om komplementær medicin med eksperter både fra Danmark og udlandet.

Du kan være med

Vi tilbyder medlemskab til alle som er interesseret i at vide mere  - og tale mere om alternativ og komplementær medicin. Hvad findes der af erfaringer, viden og forskning? Hvordan bruges komplementær medicin i det etablerede sundhedsvæsen i udlandet? Hvordan man kan undersøge alternative og komplementære behandlingsmetoder med nye forskningsdesigns?

Vi vil gerne sætte alternativ og komplementær behandling på dagsordenen. Hvilken plads skal det have i Danmark og i det danske sundhedsvæsen? Det taler vi om på worskshops og her på platformen.

Vi håber du vil være med.