BESTYRELSEN

 

FORMAND

Astrid Næraa Høegh Vendelsøe, Læge,
præ-PhD-studerende (KAM)

NÆSTFORMAND
Ulrich Ghisler, praktiserende læge

KASSERER

Steen Hvaas Ingwersen, pens. civilingeniør

BESTYRELSESMEDLEM
Mie Thorsen, heilpraktiker, sygeplejerske og
medarbejder i foreningen ALMA

BESTYRELSESMEDLEM

Anna Iben Hollensberg, Specialæge, Functional Medicine og heilpraktiker

BESTYRELSESMEDLEM
Stine Mathieu, heilpraktiker, journalist og
formand for SundhedsRådet